Predsednik Sveta KS: Mitja Lazar

Podpredsednik: Rado Pirnat

Člani: Martin Matko, Ema Virant, Alenka Konšek, Tomaž Turnšek in Boštjan Bebar.

Koordinatorka KS: Tanja Kovač