POKOPALIŠKI ODBOR

V okviru sveta Krajevne skupnosti Čemšenik deluje pokopališki odbor, katerega naloga je upravljanje  pokopališke in pogrebne dejavnost na pokopališču Čemšenik.

Poslovilna vežica

Poslovilna vežicaPoslovilna vežica v Čemšeniku je bila dokončana in dana v uporabo leta 2000. Z njo upravlja Pokopališki odbor v okviru Krajevne skupnosti Čemšenik. Pred najemom je potrebno vežico pripraviti, po uporabi pa pospraviti in počistiti. Za vse to že vrsto let s svojim prostovoljnim delom poskrbijo članice krajevnega odbora Rdečega križa Čemšenik, kot tudi za njeno urejeno okolico. Z zneskom, ki ga Krajevna skupnost Čemšenik zaračuna uporabnikom, t.i. grobnino, se pokrijejo stroški upravljanja pokopališča v Čemšeniku (elektrika, voda, odvoz odpadkov, potrošni material in ostalo).

Prostori: Vhod v poslovilni del je na južni strani objekta, dostop je tudi za invalide z vozičkom. V pritličju so prostori za sprejem in urejanje, prostor za dve vežici, prostor žalujočih, ustrezne sanitarije za obiskovalce in posebej za pogrebno službo, prostor za voziček in mini kuhinja za pripravo kave, čaja,…

Vse informacije dobite na tel. št. 030 219 661 ali 031 727 999 in na oglasni deski poslovilne vežice.

OB POGREBU LAHKO NAMESTO CVETJA IN SVEČ DARUJETE ZA OBNOVO FARNE CERKVE V ČEMŠENIKU Z NAKUPOM VREDNOSTNE VIZITKE, KI JO DOBITE V POSLOVILNI VEŽICI.