Prosvetno društvo Čemšenik

Čemšenik 3
1413 ČEMŠENIK

E-pošta: info@pd-cemsenik.si
Spletna stran: https://pd-cemsenik.si/

Predsednik: Luka Polc

Iz zapiskov v arhivu Prosvetnega društva Čemšenik je razvidno, da so je nekaj kulturnih zanesenjakov zbralo že leta 1902 in zaigralo igro iz kmečkega življenja. Ker v tem času še ni bilo ustanovljeno društvo, pa tudi primerne dvorane ni bilo, so prve predstave pripravili na prostem ali pa v gospodarskih poslopjih.

Turistično društvo Čemšenik

Čemšenik 5
1413 ČEMŠENIK

E-pošta: ana.rezun@gmail.com

Predsednica: Ana Režun

Turistično društvo je bilo ustanovljeno septembra 1993. Člani s svojim prostovoljnim delom skrbijo za ohranitev naravne in kulturne dediščine in razvijajo spoštovanje do narave.  Kot se je v Sloveniji se je tudi v Čemšeniku narava tako bogato poigrala. Valovita gričevja in strma pobočja, zanimive panoramske poti, lahko jih prepešačite ali prevozite s gorskimi kolesi ali avtomobili.  Vedno znova se bo pred vami odpiral pogled na majhne doline, hribčke s samotnimi kmetijami in cerkvicami, mogočnimi lipami, brezami. Dano za vse, ki iščejo zadovoljstvo v lepoti narave.

Prostovoljno gasilsko društvo Čemšenik

Čemšenik 16
1413 ČEMŠENIK

E-pošta: pgdcemsenik@gmail.com
Spletna stran: https://pgdcemsenik.si/

Predsednik: Darko Šerak

Pobudnik in ustanovitelj društva je bil leta 1931 župnik Matevž Dagarin. V tridesetih letih je bil najbolj izobražen človek na vasi župnik. Matevž Dagarin je bil 22 let župnik v Čemšeniku, oznanjal je vero, pospeševal kulturo, živel in čutil z naravo. Tako je sklical čemšeniške fante in jim govoril o pomenu gasilstva. Na tem  prvem zborovanju so izbrali odbor za ustanovitev društva …

Športno društvo Čemšenik

Brezje 33a
1413 ČEMŠENIK

Predsednik: Lovro Vetršek

Za šport in rekreacijo skrbi Športno društvo Čemšenik, ki prireja razna tekmovanja v nogometu, smučanju…

Poleg tega pa je tudi na voljo veliko ograjeno igrišče za šolo, ki poleti v večernih urah še kako prav pride tako mlajšim kot malo starejšim, da se »ohladijo« v hladu, ki ga nudi bližnji gozd igralcem.

Društvo vaških žena Čemšenik

Čemšenik 5
1413 ČEMŠENIK

E-naslov: alenka.svodlan@gmail.com

predsednica: Alenka Vodlan

V društvu se povezujejo žene in dekleta, ki živijo pod Čemšeniško planino ali pa so s tem delom podeželja kako drugače povezane. Že junija leta 1992 so se povezale v Aktiv vaških žena in deklet, kot društvo pa delujejo od leta 2009. In kaj pravzaprav počnejo:

S svojim delom so dodobra zaznamovale utrip in družabno življenje v krajevni skupnosti. S svojimi dobrotami obogatijo marsikatero prireditev in poskrbijo za dobro počutje in gostoljubje gostov. Rade se odzovejo povabilu na različne prireditve širše v Zasavju in na njihovi stojnici se vedno kaj dobi. Z veseljem sodelujejo tudi s sosednjimi društvi kmečkih žena in deklet na različnih prireditvah, kjer si izmenjujejo izkušnje. Zelo rade izpopolnjujejo svoja kulinarična znanja, zato večkrat povabijo kakšnega kuharskega mojstra, peka, da ustvarjajo nove mojstrovine.

Njihova najpomembnejša in najodgovornejša naloga je pridelovanje kakovostne hrane, kajti na trgovskih policah je vse preveč uvožene in cenene hrane, zato skrbijo za izobraževanja in izmenjavo izkušenj. V zadnjem času na tem področju le opažajo premike in spremembe o pomenu lokalno pridelane hrane. Velik pomen daje društvo ohranjanju kulturne dediščine, ohranjanju in promociji starih kmečkih običajev, opravil, tradicionalnih jedi kot tudi ročnih izdelkov.  Skozi vsa leta delovanja želijo, da svoje znanje in izkušnje prenesejo na mlajše generacije in tako skrbijo, da slovensko podeželje ne bo zamrlo. Za dobrobit slovenskega podeželja je pomembno vključevanje društva v lokalnem in širšem okolju.  Ker pa se kmetice soočajo s številnimi problemi, so povezane v stanovsko organizacijo, preko katere lažje opozarjajo javnost, da so tudi kmetice del družbe.

Srečanja v društvu so prepletena z druženjem, delom, smehom. Želijo si, da bi se jim pridružilo še več deklet in žena, kajti dela ne bo zmanjkalo.

Krajevna organizacija Rdečega križa Čemšenik

Čemšenik 5
1413 Čemšenik

Predsednica: Simona Jarc

E-pošta: ks@cemsenik.si ali ks.cemsenik@gmail.com

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Čemšenik pomaga vzporedno z ostalimi krajevnimi organizacijami v občini Zagorje uresničevati humanitarne cilje RKS – Območnega združenja (RKS OZ) Zagorje ob Savi na območju Krajevne skupnosti Čemšenik. V skladu s svojim poslanstvom se tako posveča vsem, ki so pomoči potrebni, svoj čas in prijazno besedo redno poklanja starejšim krajanom, k sodelovanju pa privablja tudi mlade.

V KORK Čemšenik sodeluje 15 članic, ki jih vodi predsednica Simona Jarc. Članice se običajno štirikrat letno zberejo na sestanku, na katerih se dogovorijo o izvajanju tekočih aktivnostih, ki jih ni malo in so postale v zadnjih letih že kar utečene.

Ob materinskem dnevu tako v prosvetnem domu pripravijo prireditev za vse matere, babice in ostale krajane. Junija sodelujejo pri izvedbi srečelova v okviru vaške prireditve Večer na vasi. Novembra pripravijo srečanje krajanov, starejših od 70 let. Miklavževanje, ki so ga pripravljale, so zadnje leto na njihovo veliko veselje prevzeli člani čemšeniške mladinske skupine.

Skozi vse leto članice organizirano obiskujejo starejše krajane, tudi tiste, ki stanujejo v Domu starejših občanov Polde Eberl Jamski na Izlakah. Vključujejo se v različne dobrodelne akcije, urejajo mrliško vežico, v prostorih krajevne skupnosti pa organizirajo tudi preventivne meritve krvnega tlaka ter sladkorja in holesterola v krvi, ki se jih v povprečju udeležuje okrog 30 krajanov. Lani so v sodelovanju z  RKS OZ Zagorje ob Savi v Čemšeniku organizirale tečaj prve pomoči. Udeležujejo se rekreativnih humanitarnih dogodkov, kot je na primer Tek in hoja za upanje v Evroparku.

Seveda vse našteto sodi k uresničevanju njihovega poslanstva – po najboljših močeh pomagati sokrajanom v kakršnikoli stiski. Ljudje se namreč moramo zavedati, da nobena težava ni taka, da je ne bi mogli omiliti, če že ne rešiti skupaj, le malo pa je takih, ki jih lahko rešimo sami. Zato si KORK Čemšenik z naštetimi aktivnostmi prizadeva ponuditi roko vsem, še najbolj pa starejšim, ki so velikokrat zaradi bolezni ali drugih okoliščin ne le socialno šibki, temveč tudi osamljeni. Vsem, ki pomoč potrebujejo, sporočajo, da so njihova vrata vedno odprta.

Lovska družina Čemšenik

Brezje 32
1413 Čemšenik

V primeru, da vam je divjad na travniku/posesti povzročila kakršnokoli škodo, lahko to prijavite z obrazcem za prijavo škode:

Obrazec za prijavo škode upravljavcu lovišča

Prijava škode