Uporaba AED in temeljni postopki oživljanja

foto: Območno združenje RK Zagorje ob savi

Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi in krajevni odbor Rdečega križa Čemšenik organizirata predavanje na temo varovanja zdravja in temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED naprav, avtomatskih defibliratorjev. Predavanje in demonstracija bo

v petek, 15. marca, ob 17.00 uri v prostorih gasilskega doma Čemšenik.

Hitrost rokovanja z AED napravo je odvisna od znanja in usposobljenosti, zato ste vabljeni, da se v kar največjem številu udeležite predavanja. Sekunde štejejo.

V krajevni skupnosti Čemšenik sta trenutno nameščeni dve AED napravi, na gasilskem domu Čemšenik in na hiši Zupanovih v Jesenovem (zg. Jesenovo).